Mowy dla wielu osób są istną marą. Pisanie przemówień to jednakże odpowiedni sposób, żeby przygotować się do powszechnego występu. Pisząc przemówienia należy pamiętać o tym, aby były one na temat. Warto również wziąć pod uwagę okoliczności –